onjuist

het is Bert opgevallen dat er in artikelen over hemzelf of zijn voormalige bands regelmatig verwezen wordt naar de desbetreffende Wikipedia sites.

Die sites maken op geen enkele wijze gebruik van informatie die afkomstig is van hemzelf of die uit goedgekeurde bronnen komt. Het is dus niet verstandig om de informatie die afkomstig is van Wikipedia als 100% betrouwbaar te beschouwen. Alleen op deze website van Bert Heerink zélf vind je onder de biografie alle juiste, waarheidsgetrouwe informatie omtrent zijn muzikale carrière!